♨محل استقرار المان کلاه قرمزی و پسرخاله تغییر یافت

بعد از درج پیام شهروندان در رسانه‌ی اخبار جهرم مبنی بر جانمایی نامناسب المان کلاه قرمزی و پسرخاله در محوطه میدان چمران، در اقدامی پسندیده شهرداری جهرم مکان این المان را به محوطه بازی کودکان میدان چمران و در دید مناسب مردم انتقال داد.

✔رسانه‌ی اخبار جهرم از این اقدام شهرداری در راستای توجه به نظرات شهروندان قدردانی می‌نماید.