المان شهری ، طراحی و ساخت

شرکت آناهیتا سازنده مجسمه های شهری

شرکت آناهیتا فعالیت خود را از سال 1368 با مجسمه های شهری آغاز کرد وبا توجه به موفقیت های انجام شده در این حوزه در حال حاضر با طراحی و ساخت بیش از ده ها مورد المان های نوروزی در سراسر کشور و چندین المان شهربازی در شهربازی های برند ایران در تمامی زمینه های دکور شهربازی و مجتمع های تجاری و المان های شهری نمونه کار ها و سابقه های بسیار را دارد.

زیباسازی شهری امری بسیار مهم برای توسعه شهری می باشد. میادین و المان شهری نقش بسیار مهمی در زیبا سازی شهری ایفا می کنند. حضور مجسمه های شهری و المان نوروزی در زمان مناسب می تواند باعث نشاط شهر و افزایش حضور توریست ها در ایام مسافرت و همچنین طولانی شدن زمان سپری شده در شهر و افزودن ارزش مالی برای شهروندان شهر گردد.
کودکان با المان های شهری و المان نوروزی مانند المان کلاه قرمزی ارتباط قوی برقرار می کنند و از خانواده خود می خواهند برای گرفتن عکس حتما در شهر توقف کنند. در نتیجه می توان گفت استفاده از المان شهری یا به عبارت دیگر مجسمه شهری می تواند در زیبا سازی شهری نقش بسیار مهمی را ایفا کند و توجه به این امر برای شهرداران و زیباسازان شهری امری الزامی است.

لیست محصولات